Medlemsförsamlingar / -föreningar

Följande kyrkor, församlingar och föreningar är medlemmar i LKR:

Församlingar: Samfund: Representant:
Lunds Allhelgonaförsamling Svenska kyrkan Gunnel M. Jönsson
Domkyrkoförsamlingen Svenska kyrkan Oskar Styf
Helgeands församling Svenska kyrkan Eva Queckfeldt
Lunds östra stadsförsamling Svenska kyrkan Berne Gründer
Norra Nöbbelövs församling Svenska kyrkan Karin Boberg
S:t Peters Klosters församling Svenska kyrkan Lennart Jonson (kassör)
Torns församling Svenska kyrkan Anna Svensson Melin (vise ordf.)
Baptistförsamlingen Equmeniakyrkan Monika Bengtsson (sekreterare)
EFS-kapellet Evangeliska Fosterlandsstiftelsen  Hans Dahlén
Etiopisk-ortodoxa församlingen i Skåne Etiopisk-ortodoxa kyrkan Yared Derfersha
Församlingen Ad Fontes Evangeliska Frikyrkan Dan Lindmark
Pingstkyrkan Pingströrelsen Sam Almqvist (ordförande)
S:t Laurentii församling   Carl-Johan Axskjöld
S:t Thomas Katolska kyrkan Johan Lindén
Västerkyrkan Equmeniakyrkan Gustaf Björkman
Övriga organisationer:    
Kristna föreningen Filippi   Markus Hector
Lunds Ekumeniska Kvinnoråd   Else-Britt Löfdahl