Maria i frälsningens synfoni

En kurs i ekumenisk anda, avsedd för alla samfund

3 mars (kurs 3): Maria under Reformationen

Sankt Dominikus kloster / Rögle

Medverkar Maria i Guds frälsningsplan? Vad är hennes roll i så fall? Förblev hon alltid jungfru? Vilka är Jesu bröder? Vad betyder det att hon sägs vara utan synd? Får man be till henne, och i så fall hur?

Jungfru Maria har varit, och är ännu en dag, en stötesten mellan våra kyrkor. Måste det vara så? Sedan flera år har lutheraner tillsammans med katoliker fördjupat reflektionen kring henne utifrån Bibeln och hela kyrkans andliga och teologiska tradition. Det visar sig att vi är mer överens än vi tror.

Under den här kursen ska vi utifrån detta ekumeniska arbete se hur vi kan gå vidare tillsammans på omvändelsens väg. Tänk om Maria kunde vara orsak till enhet!

Vi träffas 2 lördagar per termin (14.15-17.15) under ca 3 år.
Vårterminen 2018: 3 mars och 26 maj.
Vi börjar med ”Maria i historien”, därefter ”Maria i Bibeln och mariologi”, sedan: ”De kontroversiella frågorna”, och ”Vägen framåt mot enhet.”
Obs! Det går bra att delta enstaka gånger.

Kursledare: sr Céline o.p.
Kostnad: 150 kr inkl. kaffe (studentpris: 80 kr)
Info och anmälan: 
systrarna@roglekloster.se

Tags: