Välkommen till Lunds Kristna Råd!

En välsignad jul!

Från advent och framåt fokuserar vi på berättelsen om Maria och Josef, två människor för evigt sammanlänkade av en hemlighet. En hemlighet så oerhörd att den var svår för andra att ta till sig. Ibland verkade den nog till och med osannolik för dem själva.

Hur ofta får vi en ängel på besök? Men efter alla inledande förvecklingar höll de ihop. Han var hennes stöd och hon var hans. De kunde dela rädsla och oro. Glädje och förhoppningar. De var ett, för evigt sammanlänkade i det största mysterium som mänskligheten skulle få uppleva, Josef och Maria och deras barn. Huvudpersoner i det drama som ägde rum när Gud steg rakt ned till oss människor och förändrade våra liv för alltid.

Låt oss alla dela lyckan med dem i denna juletid. Att Gud blev människa skrev om vår framtid för alltid. För barnet är vårt hopp, det bär våra drömmar, våra förhoppningar. Barnet som föddes är allas våra liv. Det vill locka fram kärleken och gnistan inom oss. Få oss att förstå att vi spelar roll, att allt spelar roll. Att vi är viktiga här och nu. Gud blir ett barn i våra händer som vi får ta emot och vårda med all den kärlek som vi förmår. Då sprider sig kärleken vidare till dem vi möter och hoppet lyser upp på jord även när advents- och julbelysningen tagits ned.

 

Den 26 januari hälsar vi dig välkommen till en ekumenisk sammankomst där vi tillsammans försöker förstå mer om kyrkans och den kristnes profetiska uppdrag!

Vår tanke med dagen är att mötas från olika kyrkor och traditioner för att i en anda av ödmjukhet och lyssnande vidga vår förståelse av det uppdrag som vilar på oss som kristna.

Ödmjukhet - eftersom vi inser att ingen av oss sett allt men att alla  bär på något. Lyssnande - eftersom vi vill ha öppna hjärtan och ta till oss mera än vi redan sett.

Vi startar kl 16.00 med en panel med inledningar från olika kyrkofamiljer. För fullt program följ länken under aktuellt.

 

Med en önskan om en välsignad jul!

 

Anna Svensson Melin

Församlingsherde i Norra Nöbbelöv och Torns församlingar

Ordförande för Lunds Kristna Råd (LKR)